Nama :
Nirmala a/p S. Ramasamy

Matriks No :
D2D102042308

Tajuk:
Kata Nama


MIKRO PENGAJARAN

Jumaat, 30 September 2011

[Nota] KATA NAMA TERBITAN

Kata Nama Terbitan 

Kata nama terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan di awal kata ( awalan ), di akhir kata ( akhiran ), di awal dan di akhir kata ( apitan ) dan diselitkan di tengah perkataan ( sisipan).

Contoh:
pekerja, kesihatan, dan pendamaian.

Kata Nama Terbitan daripada perkataan pinjaman seperti penterjemahan, pentadbir dan
penswasta.

Kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k, s akan mengalami proses peluluhan apabila
diberi imbuhan awalan peN dan apitan peN... an.
Contohnya
pemukul [pukul], pengorek [korek], penyapu [sapu], penipu [tipu], pemukulan [pukul].


Kata Terbitan ialah kata yang diberi imbuhan.

1.  Kata terbitan berawalan.
     -awalan dapat wujud dalam kata nama, kata kerja, kata adjektif.
     Contohnya:
     pesara, ketua, juruterbang, merasa, membilang, mengecat, terbesar dan terbersih.

2.  Kata terbitan berakhiran.
     -akhiran wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan.
     Contohnya:
     pakaian, sasterawan, seniman, dan pamerkan.

3.  Kata terbitan berapitan
     Apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata kerja adjektif
     terbitan.
     Contohnya:
     pembuatan, penggunaan, pelajaran, dan menggunakan.

4.  Kata terbitan bersisipan
     Sisipan wujud dalam kata nama dan kata adjektif.
     a)  Sisipan kata nama     : kelengkeng
     b)  Sisipan kata adjektif    : gemilang, serabut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Pengikut

Akhbar Online

Gadgets powered by Google